Gå til innhold

Fjernlån er samarbeid mellom bibliotek, der bibliotekene stiller sine samlinger til disposisjon for lånere ved andre bibliotek. Lånesamarbeidet skal gi best mulig utnyttelse av felles bibliotekressurser og er selve ryggraden i biblioteksamarbeidet. Et velfungerende fjernlånsamarbeid er en forutsetning for at biblioteksystemet fungerer effektivt til beste for bibliotekbrukerne. Det handler om å sikre best mulig tilgang til landets samlede bibliotekressurser for alle, uavhengig av bosted eller tilknytning til utdanningsinstitusjon. Dette betyr at alt materiale som er til hjemlån i ett bibliotek også bør være tilgjengelig for brukere ved andre bibliotek gjennom fjernlånssamarbeid.

For å kunne benytte seg av bibliotekets fjernlånstilbud må du være registrert låner ved biblioteket.