Barn

Bok til alle-bibliotek
Vårt bibliotek er et bok til alle-bibliotek og samarbeider med Leser søker bok, en organisasjon som jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker. Det betyr blant annet at vi har en egen samling med lettleste og tilrettelagte bøker for deg som har problemer med å lese. (De som har mulighet for søk på disse bøkene i egen katalog kan legge inn lenke på den røde teksten)

Boksøk.no
Leser søker bok står også bak tjenesten boksøk.no med tips til bøker som er både gode og lette å lese.