Gå til innhold

Utlån

 • Det er gratis å låne på biblioteket.
 • Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån fra andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder ved fjernlån.
 • Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid.
 • Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket. Bøker som er reservert kan ikke fornyes.
 • Bøker som er utlånt kan reserveres.
 • Det betales et gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen.
 • Du må ha lånekort for å låne på biblioteket.

Lånekortet er gratis
Du kan få lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek.

 • Alltid ha med deg lånekortet når du skal bruke biblioteket.
 • Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort.
 • Er du under 15 år, må du ha underskrift fra foresatte for å få lånekort. Legitimasjon må forevises fra fylte 15 år.
 • Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.
 • Meld straks fra til biblioteket ved tap av lånekort.
 • For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig for tapt materialet.
 • Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerett.
 • Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satse.

Levering av bøker kan gjøres i skranken hos bibliotekaren, i serviceskranken eller bruke selvbetjeningspcen.

Det er også mulig å levere tilbake bøkene du har lånt i innleveringsskapene som står utplassert følgende steder:

 • Matkroken Hansnes
 • Matkroken Vannareid
 • Legekontoret Vannvåg

Vedtatte satser 2022

* Erstatning for tapt eller skadet materiell:
* Medier for barn 300,-
* Voksne, pocket/hefter 200,-
* Voksne, innbundne 492,-

* Lydbøker 400,-

* Filmer 200,-