Gå til innhold

Utlån
Det er gratis å låne på biblioteket
Dersom biblioteket ikke har det materialet som du trenger, kan dette lånes inn som fjernlån frå andre bibliotek. Eierbibliotekets låneregler gjelder ved fjernlån.
Vanlig lånetid er fire uker. Enkelte medier kan ha annen utlånstid.
Du kan fornye lån på internett eller ved å kontakte biblioteket.
Bøker som er utlånt kan reserveres.
Det betales et gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen.
Fjernlån (må også være med i tilbudet)
Du må ha lånekort

Lånekortet er gratis
Du kan få lånekort som kan brukes ved alle norske bibliotek
Ha alltid med lånekortet når du bruker biblioteket
Lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort
Er du under 15 år, må du ha underskrift fra foresatte for å få lånekort
Legitimasjon må forevises fra fylte 15 år
Meld fra om du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse
Meld straks fra til biblioteket ved tap av lånekort
Ansvar og brudd på regler

For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig
Brudd på lånereglene kan føre til tap av lånerett
Tapt eller skadet materiale må erstattes etter vedtatte satse
Innlevering utenom åpningstid

Det er også mulig å levere tilbake bøkene du har lånt i innleveringsskapene som står utplassert følgende steder:

Matkroken Hansnes
Matkroken Vannareid
Joker Vannvåg

Vedtatte satser 2017

* Purregebyr voksne, 1. purring 20,-
* Purregebyr voksne, 2. purring 40,-
* Purregebyr voksne, 3. purring 60,-
* Purregebyr barn, 2. purring 20,-
* Purregebyr barn, 3. purring 40,-
* Erstatning for tapt eller skadet materiell:
* Medier for barn 150,-
* Voksne, pocket/hefter 200,-
* Voksne, innbundne/lydbøker 400,-
* Filmer 150,-