Bokbuss

Bokbussen

Karlsøy kommune har en samarbeidsavtale med Tromsø bibliotek om kjøp av bokbusstjenester. Bokbussen er særlig rettet mot barn og unge. I skoleåret får derfor Vanna Montessoriskole, Vannareid barnehage, Vannvåg oppvekstsenter, Hansnes skole og Gamnes barnehage besøk av bussen ca. hver 4. uke.
Bokbussen har telefonnummer 97 67 70 92.